Placeholder Picture

Lionsclubs zijn wereldwijd bekend als serviceclubs die zich inzetten voor de gemeenschap en het algemeen welzijn. Lions werken aan projecten die gericht zijn op het helpen van mensen in nood, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het bevorderen van internationale vriendschap en begrip. Het is een wereldwijde organisatie die al meer dan 100 jaar actief is en momenteel meer dan 1,4 miljoen leden heeft in meer dan 200 landen.

Een echte Lion is dus iemand die niet alleen gericht is op het organiseren van grootschalige fundraising-activiteiten, maar ook bereid is om de handen uit de mouwen te steken en zich in te zetten voor kleinschalige projecten. Lions begrijpen dat tijd kostbaar is en daarom besteden ze hun vrije tijd aan het helpen van anderen. Dit is een eigenschap die een Lion onderscheidt van andere serviceclubs.

Een belangrijk kenmerk van de Lionsclub Vilvoorde is dat leden zich richten op de normen en waarden van de organisatie, waarbij er geen ruimte is voor politieke voorkeuren en oordelen over anderen. Het gaat om het bieden van hulp aan mensen in nood en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

Tweemaal per maand op dinsdagavond, komen de leden bijeen om inspirerende activiteiten te organiseren en kennis uit te wisselen. Er is ook aandacht voor onderlinge betrokkenheid en sociale verbinding. Het organiseren van fundraising activiteiten is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de club en hierbij wordt er gestreefd naar samenwerking en het uitdragen van het motto 'We Serve'.

Met 29 leden heeft Lions Club Vilvoorde een gezonde omvang om haar doelen te bereiken en de gemeenschap te dienen. Als je hulpvaardig, zorgzaam en alert bent en je je wilt inzetten voor de gemeenschap, dan is lid worden van Lions Club Vilvoorde wellicht iets voor jou.

Opbrengst Lenteconcert met Astrid Stockman helpt tegen kinderarmoede in Vilvoorde

Placeholder Picture

Met de opbrengst van ons eerste Lenteconcert met Astrid Stockman hebben we een tweede reeks waardebonnen kunnen aankopen voor OP-STAP. Dit werkingsjaar zijn er voor een totaalbedrag van €5000 aan waardebonnen aangekocht. Dit initiatief van Lions Club Vilvoorde, Denise Van Cauwenbergh en Sandra Crabbé zet zich in tegen kinderarmoede in Vilvoorde. Dankzij deze bonnen kunnen kinderen schoenen aankopen. Ze werden plechtig overhandigd aan Katrien Loos van het Sociale Huis in Vilvoorde. Met de hulp van het OCMW worden deze bonnen aan de juiste kinderen gegeven.

We willen graag onze sponsors, sympathisanten en concertgangers bedanken voor hun steun en aanwezigheid tijdens deze aangename en succesvolle avond. Het is prachtig om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij de strijd tegen kinderarmoede in Vilvoorde en dat er acties worden ondernomen om kinderen te helpen. Het overhandigen van de waardebonnen aan het Sociale Huis is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat kinderen die het het meest nodig hebben, geholpen worden. We waarderen de inzet van iedereen die heeft bijgedragen aan deze avond en dit nobele doel.

Placeholder Picture

Join our team!

Heb je interesse in onze sociale doelen en wil je graag een verschil maken in de regio Vilvoorde? Als je lid wilt worden van een Lions Club, is het belangrijk om te weten dat lidmaatschap 'by invitation only' is. Dit betekent dat je alleen lid kunt worden op uitnodiging van een bestaand lid.

Als je echter geïnteresseerd bent en graag meer informatie wilt, kun je contact opnemen met de Erik Puttemans van de Lions Club in Vilvoorde. Hij zal je meer vertellen over de club, de activiteiten en eventuele mogelijkheden. We waarderen je interesse in onze sociale doelen en hopen dat je een positieve bijdrage kunt leveren aan onze gemeenschap. 

Het was een prachtige avond met Astrid Stockman in de O-L-Vrouw KERK te Vilvoorde

Placeholder Picture

We kijken terug op een zeer geslaagde muzikale avond in de O-L-Vrouw Kerk van Vilvoorde met de sopraan Astrid Stockman als hoofdgast. Het publiek werd betoverd door haar prachtige stem en het indrukwekkende vioolspel van de ‘Suzuki-klas Viool’ van de muziekacademie Vilvoorde. Astrid nam ons mee op een muzikale reis vol emoties, van intieme ballades tot aanstekelijke deuntjes. De Suzuki-klas wist de sfeer er goed in te brengen en het publiek te betrekken bij hun optreden. Het was een avond om niet te vergeten en we willen het publiek bedanken voor hun aanwezigheid en enthousiasme. Blijf op de hoogte van onze toekomstige evenementen en hopelijk zien we jullie binnenkort weer bij een van onze volgende shows!

De financiële middelen van de club worden opgebouwd dankzij verschillende evenementen zoals Cheese & More, Oysters Fish & More, concerten enz. Jaarlijks nemen honderden sympathisanten, vrienden, familie en lokale bevolking deel en dragen ze op deze manier een steentje bij in een feestelijke sfeer. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op een van onze volgende activiteiten.

LIONS CLUB VILVOORDE is zeer dankbaar voor de genereuze steun van zijn sponsors en sympathisanten, die hebben bijgedragen aan het succes van de muzikale avond met Astrid Stockman. Zonder hun steun en aanwezigheid zou het niet mogelijk zijn geweest om zo'n aangename en succesvolle avond te organiseren.

We willen ook graag onze waardering uitspreken voor alle concertgangers die aanwezig waren en hebben genoten van het prachtige optreden van Astrid Stockman. Jullie aanwezigheid heeft deze avond extra speciaal gemaakt en we hopen dat jullie net zo hebben genoten als wij. We verwachten jullie allemaal weer te zien bij onze toekomstige evenementen.

  • Image
  • Image B
  • Image C
  • Image D

'OP-STAP' tegen kinderarmoede in Vilvoorde

Placeholder Picture

Lions Club Vilvoorde versterkt het initiatief van Denise Van Cauwenbergh en Sandra Crabbé tegen kinderarmoede. Uit deze samenwerking ontstaat OP-STAP. Het doel is nieuwe kinderschoenen aan te bieden aan kansarme gezinnen. Kinderschoenen zijn zeer belangrijk, maar blijven vaak buiten bereik voor deze kinderen. Dit project maakt dit mogelijk.

Meer info

Lions op zijn best

Placeholder Picture

Lions Clubs International Foundation heeft, dankzij haar wereldwijd netwerk van lokale Lions clubs (dus ook Lions Vilvoorde), onmiddellijk na het vernemen van de aardbeving een subsidie vrijgemaakt van 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃 voor de grote catastrofe die Turkije trof, met als doel de lokale Lions en andere getroffen gebieden in staat te stellen hun gemeenschappen te helpen herstellen.
We wensen de mensen in de getroffen gebieden en hun families van harte heel veel sterkte!

Smurfen actie ten voordele van OP-STAP

Vier zeldzame verzamelitems !
Placeholder Picture

Nog steeds groeit 1 kind op 5 te Vilvoorde in armoede op of riskeert het in armoede te vallen. Een hallucinant cijfer dat Lions Club Vilvoorde zo snel mogelijk wil verkleinen. Met deze actie kan u uw steentje bijdragen. Een Smurf kost 10€ of vier voor 35€ + verzendkosten.

Bestellen

Victor Angillis, 55 jaar (!) officieel lid van Lions Club Vilvoorde

Placeholder Picture

Op 28 februari ontvingen we Lions District Gouverneur Matthias Munny en mochten we brainstormen over de toekomst van de Lions en de modernisering van de ledenwerving.
De ideale gelegenheid om ons lid Victor Angillis in de bloemen te zetten dankzij zijn 55 jaar (!) trouwe diensten aan de club.
In zijn 55 jarige carrière werd onze vriend maar liefst zes maal vereerd met de Melvin Jones Fellowship Award, de hoogste vorm van erkenning in Lions land. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan Lionsleden die zich langdurig en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de organisatie en met name een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling 'we serve'.
Bedankt Victor voor je eeuwig enthousiasme!

Met de klas van juf Marjolijn en Karolien naar Doeland

Placeholder Picture

Met de financiële steun van Lions Club Vilvoorde konden de kinderen van Klavertje Vier Bubao in december genieten van een fijne dag Doeland in Hofstade.
De financiële middelen van de club worden opgebouwd dankzij verschillende evenementen zoals Cheese & More, Oysters Fish & More en het lenteconcert. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op een van deze evenementen. Op die manier draagt u ook uw steentje bij in een aangename en feestelijke sfeer.

Tafelboekje 4 maart 2023

Placeholder Picture

Neem zeker even de tijd om dit boekje door te nemen. U vindt er niet alleen informatie over onze club maar ook alle sponsors die dit event steunen, sommigen doen dit al jaren. Zij dragen net als u bij tot het groot succes van de “Oysters Fisch And More” waarvan de opbrengst integraal naar onze sociale doelen gaat.

Tafelboekje

Op 22 oktober '22 organiseerde we onze 36st Cheese And More

Placeholder Picture

Meer dan 250 personen tekenden aanwezig op deze toch wel bijzondere editie. Door Corona kon de club gedurende 2 jaar namelijk geen activiteiten organiseren.
De Cheese and more is een jaarlijkse hoogdag voor de organisatoren en dankt het succes aan de heerlijke kaas- en vleesgerechten en de buitengewone feestelijke sfeer.
Aanvullend tekenden ook talrijke sponsors in om dit initiatief te steunen, waardoor de inkomsten van deze onvergetelijke avond werden afgeklopt op niet minder dan 14.000€!
De opbrengsten gaan integraal naar sociale doelen in het Vilvoordse, vooral gericht op kinderen, zoals Cocon, Klavertje Vier, FantaSStisch enz.

Tafelboekje C&M 

Placeholder Picture

Neem zeker even de tijd om dit boekje door te nemen. U vindt er niet alleen informatie over onze club maar ook alle sponsors die dit event steunen, sommigen doen dit al jaren. Zij dragen net als u bij tot het groot succes van de “Cheese & More” waarvan de opbrengst integraal naar onze sociale doelen gaat.

LCV op bezoek bij Klavertje Vier

Placeholder Picture

In Oktober '22 ging Lions Club Vilvoorde op bezoek bij Klavertje Vier. Deze Vilvoordse school, biedt buitengewoon lager onderwijs aan voor 6 tot 13-jarigen met leermoeilijkheden.
De ontmoeting werd bekroond met de overhandiging van een consequente financiële steun. Hiermee kan de school haar structurele kosten wat makkelijker dragen.
De financiële steun die door de Lions Club Vilvoorde wordt aangeboden kan enkel gebeuren door het organiseren van diverse activiteiten en uw aanwezigheid hierop.

Placeholder Picture

Lions service is een teamprestatie. Er is geen betere manier om een stempel te drukken dan door een leeuw te zijn. We maken onze gemeenschap beter en voelen ons er goed bij. Samen kunnen we. Samen zullen we.

International President
Brian Sheehan
lionsclubs.org

Placeholder Picture
Placeholder Picture

We verwelkomen onze nieuwe voorzitter 2022-2024

Onze nieuwe voorzitter werd op 25 juni plechtig ingehuldigd. Jan Corstens (rechts) neemt de fakkel over van Bart Vanpeteghem. We wensen Jan heel veel succes toe!

Placeholder Picture

De vzw. FantaSStisch op bezoek bij LCV

Op 20 september '22 ontvingen we FantASStisch, een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) en dat als doel heeft hen te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving.
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we FantASStisch mogen steunen met een bijdrage van 2500€ voor hun dagdagelijkse operationele taken.

Meer weten
Placeholder Picture

Voor iedere Lion is het een eer tot de Lions-organisatie te behoren. Het lidmaatschap houdt in het nemen van verantwoordelijkheid om de Lions-doelen te realiseren. Door de gezamenlijke inzet ontstaan hechte banden en onderlinge betrokkenheid.

Wie zijn we en wat zijn onze doelen

De Lions Club Vilvoorde is een serviceclub die deel uitmaakt van een nationale en internationale structuur en ‘het dienen’ als doel voor ogen heeft.
Een serviceclub is een vereniging, een vriendenkring van mensen, die zich steunend op beroepservaring en verworven mandaten belangeloos en zonder politieke noch godsdienstige motieven wensen in te zetten om rechtstreekse hulp te bieden daar waar de nood hoog is.

Naast het sociale engagement is het verwerven van financiële middelen een onontbeerlijke noodzaak om de verschillende doelstellingen te verwezenlijken. Het sensibiliseren van de gemeenschap in het algemeen vormt de hoeksteen in de doeltreffende werking van de club.

Lions Club Vilvoorde werd gesticht in 1959, momenteel met 29 leden.
Het beoogde doel is zijn steun voor te behouden voor plaatselijke Vilvoordse behoeftigen. Groepen of individuen met problemen waar de officiële instanties niet meer kunnen tussenbeide komen. Geval per geval, aanvraag per aanvraag wordt door ons nauwkeurig onderzocht.
In totaal werd er door Lions Club Vilvoorde van bij de oprichting tot op heden tussengekomen voor een bedrag van 650.000 euro.

Belangrijkste gesteunde werken:

OP-STAP - B.L.O. Klavertje 4 - B.L.O. De Vest - FantaSStisch - Mivavil - Homevil - Cocon - A.Z.Jan Portaels - e.a.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Sociale kruidenier
Idem Dito

Lions Vilvoorde steunt Idem Dito,een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde dat inmiddels vijftien jaar bestaat. Het gros van de klanten zijn grote gezinnen en veel alleenstaanden, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. In totaal gaat het om ruim duizend mensen uit 250 à 300 huishoudens’, aldus Leen Van der Perre, coördinator van Idem Dito, en parttime winkelverantwoordelijke Linda Maquoi.

Klavertje Vier Vilvoorde op bosklassen met de steun van LCV

Placeholder Picture

Op 20 juni 22 beleefde de kinderen van klas juf SOPHIE een zalige dag in het bos. LCV zorgde voor het vervoer.

Een dankwoord van Cocon aan LC Vilvoorde

Placeholder Picture

Cocon vzw is een gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp. Onze uitvalsbasis is Vilvoorde. Wij bieden hulp aan gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, daar waar het vaak 5 voor 12 is. De meeste gezinnen die we begeleiden zijn woonachtig in de omgeving van Vilvoorde. Onze begeleiders bieden hulp aan huis aan.
Deze aangemelde gezinnen, verschillen niet altijd zoveel van onze eigen gezinssituatie. De moeilijkheden die zich stellen zijn van velerlei aard en kunnen in se elk van ons ook treffen, mits een opeenstapeling van zorgen en moeilijkheden. Vooraleer gezinnen naar ons doorverwezen worden, is er vaak al heel wat andere hulp vooraf gegaan (CLB, CAW,..) maar bleken de bestaande problemen enkel verder te escaleren. We zijn van mening dat ieder kind/jongere het verdient om zolang als mogelijk te kunnen opgroeien in zijn vertrouwde thuissituatie, zelfs wanneer er sprake is van ongerustheid of onveiligheid. We trachten alles in het werk te stellen om samen met het gezin terug voor de nodige stabiliteit te zorgen. In de meeste gevallen slagen we daar samen met het gezin hier ook in.
Cocon vzw is een organisatie van een twintigtal gedreven harde werkers met een groot hart voor de medemens en handelend met kennis van zaken. We hechten heel wat belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en vinden het daarom ook vanzelfsprekend te moeten investeren in een goede ondersteuning van onze begeleiders (opleiding, 24/24 supervisie en intervisie). Tenslotte zijn de zaken die zich voordoen niet alledaags: dit kan gaan van hoog oplopende vechtscheidingen, emotionele verwaarlozing, fysieke mishandeling, verstoting en dit zowel tussen de ouders alsook bij pubers als bij jonge kinderen. De vraag om hulp bij deze laatste groep wordt trouwens jaar na jaar groter.

Wij trachten jaarlijks naast ons ‘gewoon’ werk, ook te voorzien in dat kleine beetje extra voor kinderen die anders bijna niets van mogelijkheden hebben tot ontspanning. We zijn de leden van de Lions erkentelijk voor hun bijdrage in deze !