Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Op 20 september '22 ontvingen we FantASStisch, een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) en dat als doel heeft hen te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving.
Ook hun nabije omgeving wordt niet vergeten dankzij sensibilisering.
Hoe? Door te ontspannen, verbinden, leren en vormen.
Kortom een vzw waar wij als Lions
Club Vilvoorde met de volle 100% achter staan.
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we FantASStisch mogen steunen met een bijdrage van 2500€ voor hun dagdagelijkse operationele taken.

FantASStisch is een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) én hun netwerk.
We zetten in op 4 belangrijke pijlers, in 2 grote domeinen.

ONTSPANNEN & VERBINDEN
VORMEN & LEREN

Aanvullend aan onze reguliere werking zetten we projectmatig in op activering van personen met autisme en consultancy.
Dit alles met als doel welbevinden te verhogen, inclusie te bevorderen, mensen met elkaar in contact te brengen en blijvend te sensibiliseren.
Door in te zetten op onze vaste peilers en projecten, en op die manier aanbod te voorzien voor de persoon met autisme zelf én hun netwerk willen we een totaalproject zijn, waar alle betrokkenen terecht kunnen met al hun zorgen, vragen en noden.

www.vzwfantasstisch.com

Klavertje Vier - Vilvoorde

Placeholder Picture

Klavertje Vier ontstond in 1963 toen toenmalig inspecteur ZEH Engelen aan de Heer Etienne De Keyzer vroeg om in de wijk Far West in Vilvoorde een Buitengewoon lager onderwijs op te richten.
Etienne De Keyzer was toen directeur van de kleuter en lagere school Far West.
Dankzij de LIONS van Vilvoorde kwam onze school, vrij buitengewoon onderwijs tot stand. Eindelijk konden kinderen met leermoeilijkheden aangepast onderwijs volgen.
De school startte met vier leerlingen.
In 1965 waren er vijf klassen met elk een leerkracht.
In 1970 werd onze school totaal onafhankelijk en werd een VZW opgericht met als voorzitter het Lions lid Charles Philippe.
Onze school telt nu 88 kinderen. Deze kinderen hebben een verslag type basisaanbod. Deze leerlingen zijn niet te vatten onder een noemer. Het zijn kinderen met kleine tot zeer grote zorgnoden op gebied van leergroei, taalontwikkeling en sociale emotionele ontwikkeling.
achttien gemotiveerde leerkrachten zetten zich dagelijks in voor deze kinderen. STEUN, WAARVOOR EEN DIKKE DANK!
Zonder steun van de Lions Club Vilvoorde kunnen we volgende ervaringen niet bieden aan onze kinderen:
- Twee jaarlijkse openluchtklassen voor alle kinderen: betaling van de bussen, bijspringen bij ouders die de overnachtingen niet kunnen betalen. Ons doel: iedereen gaat mee.
- Een cadeau voor de klassen bij Sint en/of Kerst. Snoep en mandarijnen bij Sint, een belegde sandwich naar keuze bij Kerst voor elk kind.
- Betaling van bussen voor pedagogische, sportieve, ervaringsgerichte uitstappen
Onze kinderen zouden heel wat ervaringen en groeikansen missen bij het ontbreken van deze zeer zinvolle steun.

CAW Brussel-Halle-Vilvoorde

Placeholder Picture

Iedereen heeft het wel eens moeilijk...
Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden of familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp.

Sociale kruidenier Idem Dito

Lions Club Vilvoorde steunt Idem Dito,een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde dat inmiddels vijftien jaar bestaat. Het gros van de klanten zijn grote gezinnen en veel alleenstaanden, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. In totaal gaat het om ruim duizend mensen uit 250 à 300 huishoudens’, aldus Leen Van der Perre, coördinator van Idem Dito, en parttime winkelverantwoordelijke Linda Maquoi.

De Vest (BUSO) - Vilvoorde

Placeholder Picture

Het buitengewoon secundair onderwijs ( BUSO) richt zich tot jongeren met een beperking of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Het type basisaanbod slaat op jongeren met een mentale beperking en jongeren met leerstoornissen. Wij bieden ons onderwijs op maat ook aan voor jongeren met een diagnose AutismeSpectrumStoornis.
Onze leerlingen kunnen rekenen op sociaal-emotionele begeleiding. We zorgen ervoor dat onze communicatie erg duidelijk is en dat vaste structuren zo beperkt mogelijk doorbroken worden.

Placeholder Picture

We streven naar een zo zelfstandig en flexibel mogelijk functioneren. We oefenen de jongere zich weerbaar op te stellen en bereiden hen voor op een zo autonoom en volwaardig mogelijk participeren aan de maatschappij en trachten hen klaar te stomen voor tewerkstelling in het reguliere arbeidsmilieu.

In onze school bieden wij volgende opleidingen aan : Basis Logistiek Onderhoud, Basis Horeca, Basis Groenvoorziening en decoratie en basis Organisatie en logistiek.

Placeholder Picture

Cocon - Vilvoorde

Placeholder Picture

Cocon vzw is een gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp. Onze uitvalsbasis is Vilvoorde. Wij bieden hulp aan gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, daar waar het vaak 5 voor 12 is. De meeste gezinnen die we begeleiden zijn woonachtig in de omgeving van Vilvoorde. Onze begeleiders bieden hulp aan huis aan.
Deze aangemelde gezinnen, verschillen niet altijd zoveel van onze eigen gezinssituatie. De moeilijkheden die zich stellen zijn van velerlei aard en kunnen in se elk van ons ook treffen, mits een opeenstapeling van zorgen en moeilijkheden. Vooraleer gezinnen naar ons doorverwezen worden, is er vaak al heel wat andere hulp vooraf gegaan (CLB, CAW,..) maar bleken de bestaande problemen enkel verder te escaleren. We zijn van mening dat ieder kind/jongere het verdient om zolang als mogelijk te kunnen opgroeien in zijn vertrouwde thuissituatie, zelfs wanneer er sprake is van ongerustheid of onveiligheid. We trachten alles in het werk te stellen om samen met het gezin terug voor de nodige stabiliteit te zorgen. In de meeste gevallen slagen we daar samen met het gezin hier ook in.
Cocon vzw is een organisatie van een twintigtal gedreven harde werkers met een groot hart voor de medemens en handelend met kennis van zaken. We hechten heel wat belang aan de kwaliteit van onze dienstverlening en vinden het daarom ook vanzelfsprekend te moeten investeren in een goede ondersteuning van onze begeleiders (opleiding, 24/24 supervisie en intervisie). Tenslotte zijn de zaken die zich voordoen niet alledaags: dit kan gaan van hoog oplopende vechtscheidingen, emotionele verwaarlozing, fysieke mishandeling, verstoting en dit zowel tussen de ouders alsook bij pubers als bij jonge kinderen. De vraag om hulp bij deze laatste groep wordt trouwens jaar na jaar groter.

Wij trachten jaarlijks naast ons ‘gewoon’ werk, ook te voorzien in dat kleine beetje extra voor kinderen die anders bijna niets van mogelijkheden hebben tot ontspanning. We zijn de leden van de Lions erkentelijk voor hun bijdrage in deze !