Lions Club Vilvoorde vzw

Clubinformatie

Oprichting: november 1959
Charter date: 26-03-1960
Club nr. Oakbrook: 22034
Distrtrict: 112C
Zone: 31
Peterclub: Keerbergen Drie Dennen
Petekind: Halle

Bijeenkomsten

1ste dinsdag 19u30 - 22u vergadering
3de dinsdag 19u30 - 22u vergadering

Locatie

Lammekeshoeve
Veldkantstraat 100
1850 Grimbergen

Bestuur

Corstens Jan
Chairperson
Donne Mario
Secretary
Dumon Bart
Treasurer
Donne Mario
Protocol
Puttemans Erik
Membership
Van Nueten Eric
Social activities
Vanpeteghem Bart
Past-chairperson
Hendrik De Cock
Vice-chairperson

Doelstellingen

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te leningen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

 • Een geest van verdraagzaamheid en verstandhouding onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen.
 • Burgerzin helpen bevorderen.
 • Actief bijdragen tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap.
 • De leden van Lions International verenigen door vriendschapsbanden en onderling begrip.
 • De club beschouwen als een ideaal gespreksforum waar alle thema's informatief aan bod kunnen komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid.
 • Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig handelen.
 • In zowel beroepsleven als het privéleven getuigen van doelgerichtheid, rechtschapenheid en goede trouw.

Gedragscode

 • Ik wil een goede faam opbouwen in mijn beroeps- en privéleven.
 • Ik wil slagen, maar alleen met loyale, eerlijke middelen.
 • Ik houd me voor dat ik om te slagen anderen niet hoef te schaden of hen nadeel te berokkenen.
 • Telkens als de correctheid van mijn houding of mijn handelen in twijfel wordt getrokken, aanvaard ik die twijfel weg te nemen, zelfs ten koste van mijn eigen belangen.
 • Ik beschouw vriendschap als een doel, niet als een middel.
 • Ik houd steeds voor ogen dat ik plichten heb tegenover de gemeenschap waartoe ik behoor.
 • Belangeloos besteed ik daar al mijn materiële, intellectuele en morele mogelijkheden aan.
 • Ik help in alle omstandigheden mijn gelijken die in nood verkeren.
 • Ik toon me behoedzaam met kritiek en gul met lof; ik wil opbouwen en niet afbreken.

Ledenlijst 1959 – 2023

NaamInOutChairman
Acket Filip2007Actief2011-2012
Allard Jacques19601963
Angillis Victor1968Geprivilegieerd1977-1978
Baudeweyns Georges19771995
Beckers Robert196019631962-1963