Sociale doelen

FantASStisch

Op 20 september '22 ontvingen we FantASStisch, een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) en dat als doel heeft hen te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving.
Ook hun nabije omgeving wordt niet vergeten dankzij sensibilisering.
Hoe? Door te ontspannen, verbinden, leren en vormen.
Kortom een vzw waar wij als Lions Vilvoorde met de volle 100% achter staan.
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat we FantASStisch mogen steunen met een bijdrage van € 2.500 voor hun dagdagelijkse operationele taken.

FantASStisch is een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) én hun netwerk.

vzwfantasstisch.com

Klavertje Vier

Klavertje Vier ontstond in 1963 toen toenmalig inspecteur ZEH Engelen aan de Heer Etienne De Keyzer vroeg om in de wijk Far West in Vilvoorde een Buitengewoon lager onderwijs op te richten.
Etienne De Keyzer was toen directeur van de kleuter en lagere school Far West.

Dankzij de Lions van Vilvoorde kwam onze school, vrij buitengewoon onderwijs tot stand. Eindelijk konden kinderen met leermoeilijkheden aangepast onderwijs volgen.

Klavertje Vier op Facebook

CAW

Iedereen heeft het wel eens moeilijk...Dat hoort bij het leven.
Soms kan je terecht bij vrienden of familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. Daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp.

Lions Vilvoorde steunt Idem Dito, een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Halle-Vilvoorde dat inmiddels vijftien jaar bestaat. Het gros van de klanten zijn grote gezinnen en veel alleenstaanden, vooral alleenstaande vrouwen met kinderen. In totaal gaat het om ruim duizend mensen uit 250 à 300 huishoudens, aldus Leen Van der Perre, coördinator van Idem Dito, en parttime winkelverantwoordelijke Linda Maquoi.

De Vest (BUSO)

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) richt zich tot jongeren met een beperking of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Het type basisaanbod slaat op jongeren met een mentale beperking en jongeren met leerstoornissen. De Vest biedt onderwijs op maat ook aan voor jongeren met een diagnose Autisme Spectrum Stoornis.
Deze leerlingen kunnen rekenen op sociaal-emotionele begeleiding. De Vest zorgt ervoor dat communicatie erg duidelijk is en dat vaste structuren zo beperkt mogelijk doorbroken worden.

busodevest.be

Cocon

Cocon vzw is een gespecialiseerde dienst binnen de Jeugdhulp met uitvalsbasis in Vilvoorde. Ze bieden hulp aan gezinnen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, daar waar het vaak 5 voor 12 is.
Deze aangemelde gezinnen, verschillen niet altijd zoveel van onze eigen gezinssituatie. De moeilijkheden die zich stellen zijn van velerlei aard en kunnen in se elk van ons ook treffen, mits een opeenstapeling van zorgen en moeilijkheden.
Cocon tracht alles in het werk te stellen om samen met het gezin terug voor de nodige stabiliteit te zorgen.

Lions Vilvoorde steunt Cocon vzw, een organisatie van een twintigtal gedreven harde werkers met een groot hart voor de medemens en handelend met kennis van zaken.

cocon-vilvoorde.be